DeutschEnglish
1 April
2 April
Whale Watch in Kaikoura
"Te Ao Marama"
The Katamaran for the tour
Sperm Whale near Kaikoura
Sperm Whale near Kaikoura
Sperm Whale near Kaikoura
(Prior to diving)
"The tail"
Sperm Whale near Kaikoura
"The tail"
Sperm Whale near Kaikoura
"Dusky Dolphins" near Kaikoura
"Always straight on"
(State Highway 1 between
Kaikoura and Christchurch)
Close to State Highway 1
(Between Kaikoura and Christchurch)
Close to State Highway 1
(Between Kaikoura and Christchurch)
Close to State Highway 1
(Between Kaikoura and Christchurch)
Close to State Highway 1
(Between Kaikoura and Christchurch)
Close to State Highway 1
(Between Kaikoura and Christchurch)
Top
3 April